Satışlar

Ücretsiz bir örnek için kullanılacak bir fiyat listesi oluşturma

Yayımlanma Tarihi: Kasım 30, 2007

Promosyon amaçlı veya örnek bir ürün, niteliği onaylanmış bir müşteri adayına, fırsata veya müşteriye bedelsiz olarak gönderilir. Birçok durumda, promosyon amaçlı bir ürünün gönderilmesi, kararsız bir müşteri adayını değerli bir satış olanağına dönüştürebilir.

Bu Sayfada
Promosyon amaçlı veya örnek ürünler için fiyat listeleri Promosyon amaçlı veya örnek ürünler için fiyat listeleri
1. Adım: İskonto listesini oluşturma ve %100'lük iskontoyu ekleme 1. Adım: İskonto listesini oluşturma ve %100'lük iskontoyu ekleme
2. Adım: Plaj topu örnekleri göndermek için kullanılacak ürünü oluşturun 2. Adım: Plaj topu örnekleri göndermek için kullanılacak ürünü oluşturun
3. Adım: Fiyat listesini oluşturma ve ürün ve iskonto listesini ekleme 3. Adım: Fiyat listesini oluşturma ve ürün ve iskonto listesini ekleme
4. Adım: Promosyon ürünü bir siparişe ekleme ve maliyetin sıfır olduğunu doğrulama 4. Adım: Promosyon ürünü bir siparişe ekleme ve maliyetin sıfır olduğunu doğrulama

Promosyon amaçlı veya örnek ürünler için fiyat listeleri

Bu makalede, Microsoft Dynamics CRM'de promosyon amaçlı bir ürünün nasıl ayarlanacağına ilişkin bir örnek vermek için Wingtip Toys adlı kurgusal bir şirket kullanılmıştır. Bu kurgusal şirketin bilgilerini kullanarak, bir fiyat listesi içeren ve kendisiyle ilişkili yüzde 100 oranında bir iskonto bulunan bir ürün oluşturacaksınız.

Not

Bu makaledeki yordamlarda, ürün birimlerinin ürün kataloğunda belirlendiği varsayılmıştır. Ürün kataloğunun nasıl oluşturulacağına ve ürünler, birimler, iskontolar ve fiyatlandırma yöntemleri gibi öğelerin nasıl ekleneceğine ilişkin daha fazla bilgi için Microsoft Dynamics CRM Yardımı'na bakın.

Wingtip Toys, büyüyen bir oyuncak ürünleri dağıtımcısıdır ve şu anda kendi bölgesinde önde gelen dağıtımcı konumundadır. Şirket, komşu bir bölgeye genişlemek istemektedir. Bu genişlemeyle ilgili geniş çaplı bir promosyon çalışmasının parçası olarak, Wingtip Toys, plaj topu ürünlerinin ücretsiz örneklerini komşu bölgedeki tüm önemli oyuncak perakendecisi şirketlere göndermeye karar verir.

Plaj topu örnekleri için ayrı bir ürün oluşturarak, Wingtip Toys, stoku izleyebilir ve kaç plaj topunun dağıtıldığını belirleyebilir. Ek olarak, Wingtip Toys, ürün kataloğunda bulunan karşılaştırılabilir hiçbir plaj topu ürününü etkilemeden, örnek ürünün etkinliğini kaldırabilir.

Wingtip Toys'un ürün kataloğunda oluşturacağı promosyon amaçlı plaj topunun yapısı aşağıdaki gibi olacaktır:

Ürün Birim Fiyatı İskonto İskontodan Sonra Birim Fiyatı
Promosyon Plaj Topu

Promosyon Plaj Topu

1.00 ABD doları

%100

.00 ABD doları

Bu promosyon plaj topu için Microsoft Dynamics CRM'yi kullanarak ürün, fiyat listesi ve iskonto listesi oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

Sayfa başı

1. Adım: İskonto listesini oluşturma ve %100'lük iskontoyu ekleme

 1. Gezinti Bölmesi içinde, Ayarlar, Ürün Kataloğu ve sonra İskonto Listeleri öğesini tıklatın.

 2. Eylemler araç çubuğunda, Yeni öğesini tıklatın.

 3. İskonto Listesi Oluştur iletişim kutusuna aşağıdaki bilgileri girin:

  • Ad

   En fazla 100 karakter uzunluğunda bir ad girin. Bilgilerin, Promosyon Plaj Topu İskonto Listesi örneğinde olduğu gibi, anlamlı ve benzersiz olması gerekir.

  • Tür

   Ürüne uygulanacak iskonto türünü seçin. Bir yüzde veya sabit bir tutar seçebilirsiniz. Bu örnek için, Yüzde seçin.

 4. Tamam düğmesini tıklatın. İskonto Listesi formu görünür.

 5. İskonto Listesi formunda, Ayrıntılar altında, İskontolar öğesini tıklatın.

 6. Yeni İskonto öğesini tıklatın. İskonto formu görünür.

 7. Genel sekmesinde, aşağıdaki bilgileri tamamlayın:

  • Başlangıç Miktarı

   Bu, iskontonun uygulanacağı başlangıç miktarıdır. Wingtip Toys, promosyon amacıyla tek bir plaj topu gönderebilmeyi istemektedir. Bu nedenle, 1 yazın.

  • Bitiş Miktarı

   Bu, iskontonun uygulanacağı bitiş miktarıdır. Maliyetleri denetim altında tutmak için, Wingtip Toys, bu promosyonun her bir uygulaması için ürünün 10 örneğinden fazlasını göndermek istememektedir. Bu nedenle, 10 yazın.

  • Yüzde

   Bu, bu iskontoya uygulanacak yüzde tutarıdır. Wingtip Toys bu plaj toplarını ücretsiz olarak dağıtmak istediğinden, 100 yazın.

 8. İskonto formunu kapatmak için Kaydet ve Kapat düğmesini tıklatın.

 9. İskonto Listesi formunu kapatmak için Kaydet ve Kapat düğmesini yeniden tıklatın.

Sayfa başı

2. Adım: Plaj topu örnekleri göndermek için kullanılacak ürünü oluşturun

 1. Gezinti Bölmesi içinde, Ayarlar, Ürün Kataloğu ve sonra Ürünler öğesini tıklatın.

 2. Eylemler araç çubuğunda, Yeni öğesini tıklatın.

 3. Genel sekmesinde, aşağıdaki bilgileri tamamlayın:

  • Kimlik

   Bu ürün için bir kimlik yazın. Bu kimlik, sayı, harf veya karakterlerden oluşabilir ve uzunluğu 100 karakteri aşmamalıdır. Örneğin, PBB001 yazın.

  • Ad

   Promosyon Plaj Topu gibi bir ad yazın.

  • Birim Grubu

   İstediğiniz birimi arayıp seçmek için Arama düğmesini tıklatın.

  • Varsayılan Birim

   İstediğiniz varsayılan birimi arayıp seçmek için Arama düğmesini tıklatın. Plaj topları genellikle tek tek satıldığından, plaj topu ürünü için tek bir öğeyi gösteren bir birim seçin.

  • Para Birimi

   Bu ürün için para birimini seçmek için Arama düğmesini tıklatın.

  • Liste Fiyatı

   Ürün için liste fiyatını yazın. Örneğin, 1 yazın.

  • Desteklenen Ondalık Basamak Sayısı

   Plaj topları kesirli miktarlara bölünemeyeceğinden, 0 yazın.

 4. Kaydet ve Kapat düğmesini tıklatın.

Sayfa başı

3. Adım: Fiyat listesini oluşturma ve ürün ve iskonto listesini ekleme

 1. Gezinti Bölmesi içinde, Ayarlar, Ürün Kataloğu ve sonra Fiyat Listeleri öğesini tıklatın.

 2. Eylemler araç çubuğunda, Yeni öğesini tıklatın.

 3. Fiyat Listesi formuna aşağıdaki bilgileri girin:

  • Ad

   Promosyon Plaj Topu Fiyat Listesi gibi bir ad yazın.

  • Para Birimi

   Arama düğmesini tıklatın ve fiyat listesinin para birimini seçin.

 4. Kaydet düğmesini tıklatın. Fiyat Listesi formunu açık bırakın.

Sonra, fiyat listesi öğeleri bu fiyat listesine eklenir.

 1. Fiyat Listesi formunda, Ayrıntılar altında, Fiyat Listesi Öğeleri öğesini ve sonra Fiyat Listesi Öğesi Ekle öğesini tıklatın.

 2. Genel sekmesinde, aşağıdaki bilgileri girin:

  • Fiyat Listesi

   Microsoft Dynamics CRM, önceki adımlarda oluşturduğunuz fiyat listesini otomatik olarak seçer.

  • Para Birimi

   Microsoft Dynamics CRM, önceki adımlarda fiyat listesi için seçtiğiniz para birimini otomatik olarak seçer.

  • Ürün

   Arama öğesini tıklatın ve daha önce oluşturduğunuz Promosyon Plaj Topu ürününü seçin.

  • Birim

   İstediğiniz birimi arayıp seçmek için Arama düğmesini tıklatın. Plaj topları genellikle tek tek satıldığından, plaj topu ürünü için tek bir öğeyi gösteren bir birim seçilir.

  • İskonto Listesi

   Bu makalede daha önce oluşturulan ve Promosyon Plaj Topu İskonto Listesi olarak adlandırılan iskonto listesini aramak ve seçmek için Arama düğmesini tıklatın.

  • Satış Miktarı Seçeneği

   Bir satış miktarı seçeneği seçin. Bu ürünün satılacağı miktarların türünü tanımlar. Wingtip Toys, bir plaj topunu bölümler veya parçalar halinde satmadığından, Bütün seçeneğini seçin.

  • Fiyatlandırma Yöntemi

   Bu örnek için, fiyatlandırma yöntemi varsayılan Para Birimi Tutarı değerine ayarlanır.

  • Tutar

   Ürünün temel maliyetini girin. Plaj topu ürünü için 1 yazın.

 3. Fiyat Listesi Öğesi formunu kapatmak için Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.

 4. Fiyat Listesi formunu kapatmak için Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.

Sayfa başı

4. Adım: Promosyon ürünü bir siparişe ekleme ve maliyetin sıfır olduğunu doğrulama

 1. Gezinti Bölmesi içinde, Satışlar ve sonra Siparişler öğesini tıklatın.

 2. Eylemler araç çubuğunda, Yeni öğesini tıklatın.

 3. Genel sekmesinde, aşağıdaki bilgileri girin:

  • Ad

   Müşteri XYZ İçin Plaj Topu Örneği gibi bir ad yazın.

  • Müşteri

   Arama düğmesini tıklatın ve istediğiniz müşteriyi seçin. Örneğin, XYZ öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesini tıklatın.

  • Fiyat Listesi

   Arama düğmesini tıklatın ve daha önce oluşturduğunuz Promosyon Plaj Topu Fiyat Listesi olarak adlandırılan fiyat listesini seçin ve Tamam düğmesini tıklatın.

 4. Kaydet düğmesini tıklatın. Sipariş formunu açık bırakın.

 5. Ayrıntılar altında Varolan Ürünler öğesini tıklatın.

 6. Eylemler araç çubuğuunda, Yeni Sipariş Ürünü düğmesini tıklatın.

 7. Genel sekmesinde, aşağıdaki bilgileri girin:

  • Ürün

   Arama düğmesini tıklatın ve promosyon ürününü seçin. Bu örnek için, Promosyon Plaj Topu ürününü seçin.

  • Birim

   İstediğiniz birimi arayıp seçmek için Arama düğmesini tıklatın. Plaj topları genellikle tek tek satıldığından, plaj topu ürünü için tek bir öğeyi gösteren bir birim seçin ve sonra Tamam düğmesini tıklatın.

  • Miktar

   Göndermek istediğiniz plaj toplarının sayısını yazın. Tek bir örnek göndermek için 1 yazın.

 8. Sipariş Ürünü formunu kapatmak için Kaydet ve Kapat düğmesini tıklatın.

 9. Sipariş formunu kapatmak için Kaydet ve Kapat düğmesini tıklatın.

 10. Siparişler listesinde, Müşteri XYZ İçin Plaj Topu Örneği için Toplam Tutar sütununda 0,00 dolar göründüğünü doğrulayın

İlgili Bağlantılar

Gereksinim duyduğunuz bilgileri buldunuz mu?
Evet      Hayır 
Bulamadıysanız, hangi bilgilere gereksinim duyuyorsunuz? (isteğe bağlı)

© 2009 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.