Sprzedaż

Ustalanie strategii kalkulacji cen

Data opublikowania: Listopad 30, 2007

Program Microsoft Dynamics CRM zawiera mechanizm kalkulacji cen, którego można użyć do kalkulacji cen w oparciu o szereg metod. Osoba, która opiekuje się katalogiem produktów, na przykład menedżer sprzedaży, może wybierać pomiędzy różnymi metodami kalkulacji cen opartymi na kombinacji cen produktów i konfiguracji cennika.

Na przykład w przypadku metody kalkulacji cen opartej o procent bieżącego kosztu produktu w firmie cenniki są automatycznie uaktualniane w ofertach, zamówieniach i fakturach w odpowiedzi na fluktuacje kosztów produktu. Kombinacja kosztorysu i kalkulacji cen produktu oraz metody kalkulacji cen ostatecznie określają sposób obliczania cen jednostkowych dostępnych klientowi w cennikach, zamówieniach i fakturach.

Formularz Produkt zawiera następujące opcjonalne pola cen:

 • Cena katalogowa

  Reprezentuje cenę, jaką zostanie obciążony nabywca produktu.

 • Koszt normatywny

  Reprezentuje typowy koszt produktu. Jeśli koszty produktów zmieniają się często, koszt normatywny można oprzeć na mechanizmie kosztów średnich w celu określenia końcowego kosztu jednostkowego. Koszt normatywny nie jest uaktualniany tak często, jak koszt bieżący.

 • Koszt bieżący

  Reprezentuje aktualny koszt produktu. W przypadku produktów, których koszty często się zmieniają, koszt bieżący należy aktualizować przy każdej nowej dostawie produktów.

Na tej stronie
Określenie kosztów produktu Określenie kosztów produktu
Wybór metody kalkulacji cen Wybór metody kalkulacji cen
Dodawanie produktu do rekordu sprzedaży Dodawanie produktu do rekordu sprzedaży

Określenie kosztów produktu

Adventure Works jest firmą zajmującą się sprzedażą tanich rowerów terenowych. Co miesiąc firma importuje części, a następnie składa rowery w sklepie firmowym. Zazwyczaj firma Adventure płaci za rower 125 zł. Jednak producent podniósł cenę o 25 zł za rower z powodu zmniejszenia stanu zapasów magazynowych. Cena i koszt roweru są odzwierciedlane w formularzu produktu w programie Microsoft Dynamics CRM.

 • Cena katalogowa:

  Cena katalogowa roweru terenowego wynosi 250 zł.

 • Koszt normatywny:

  Części roweru zazwyczaj kosztują firmę Adventure Works 125 zł.

 • Koszt bieżący:

  Z powodu kłopotów magazynowych producenta bieżąca cena części roweru terenowego wynosi 150 zł.

Notatka

Przed dodaniem produktu do dokumentu sprzedaży, takiego jak oferta, zamówienie czy faktura, należy powiązać z nim cennik lub pozycję cennika. Więcej informacji na temat dodawania cennika do listy można znaleźć w Pomocy programu Microsoft Dynamics CRM.

Początek strony

Wybór metody kalkulacji cen

Podczas dodawania produktu do pozycji cennika dostępnych jest sześć różnych metod kalkulacji ceny. Wybór metody określa sposób obliczania ceny jednostkowej.

Porada

Tworzenie i zarządzanie cenami odbywa się w obszarze Ustawienia.

W okienku nawigacji kliknij kolejno opcje Ustawienia, Katalog produktów oraz Cenniki.

Metoda kalkulacji Kwota w walucie

Po wybraniu metody kalkulacji Kwota w walucie cena jednostkowa produktu jest określana jako wielkość stała. Jest to najprostsza metoda kalkulacji cen, nie wymaga stosowania żadnych metod procentowych ani zaokrąglania. Po wybraniu tej metody należy podać kwotę w polu Kwota. Program Microsoft Dynamics CRM będzie następnie używał tylko tej ceny, a nie cen wprowadzonych w polach Cena katalogowa, Koszt normatywny i Koszt bieżący na karcie Ogólne formularza Produkt.

Metoda kalkulacji Wartość procentowa z listy

Po wybraniu metody kalkulacji Procent z listy cena jednostkowa produktu jest określana jako wartość procentowa ceny wprowadzonej w polu Cena katalogowa formularza Produkt. Na przykład po wprowadzeniu wartości 110 w polu Procent pole Łączna kwota ceny roweru terenowego podawane w ofertach, zamówieniach i fakturach zawiera wartość 275 zł.

Program Microsoft Dynamics CRM oblicza cenę w sposób przedstawiony w tabeli.

Metoda kalkulacji cen Wzór Obliczenie

Procent z listy

Cena katalogowa X % ceny katalogowej = Cena jednostkowa

250 zł X 110% = 275 zł

Metoda kalkulacji Procent podwyżki — koszt bieżący

Po wybraniu metody kalkulacji Procent podwyżki — koszt bieżący cena jednostkowa produktu jest określana jako wartość procentowa podwyżki bieżącego kosztu wprowadzonego w polu Koszt bieżący formularza Produkt. Na przykład po wprowadzeniu wartości 150 w polu Procent cena roweru podawana w ofertach, zamówieniach i fakturach wynosi 225 zł. W ten sposób cena sprzedaży odzwierciedla bieżący koszt zakupu produktu.

Program Microsoft Dynamics CRM oblicza cenę w sposób przedstawiony w tabeli.

Metoda kalkulacji cen Wzór Obliczenie

Procent podwyżki — koszt bieżący

Koszt bieżący X % podwyżki = Cena jednostkowa

150 zł X 150% = 225 zł

Metoda kalkulacji Procent marży — koszt bieżący

Po wybraniu metody kalkulacji Procent marży — koszt bieżący cena jednostkowa produktu jest określana jako wartość procentowa oczekiwanego zysku. Ta wartość jest oparta o koszt bieżący wprowadzony w polu Koszt bieżący formularza Produkt. Na przykład po wprowadzeniu wartości 50 w polu Procent cena roweru podawana w ofertach, zamówieniach i fakturach wynosi 300 zł. W ten sposób cena sprzedaży odzwierciedla bieżący koszt zakupu produktu.

Program Microsoft Dynamics CRM oblicza cenę w sposób przedstawiony w tabeli.

Metoda kalkulacji cen Wzór Obliczenie

Procent marży — koszt bieżący

[(Koszt bieżący X Procent marży)/Procent marży] + Koszt bieżący = Cena jednostkowa

[(150 zł X 50%)/50%] + 150 zł = 300 zł

Metoda kalkulacji Procent podwyżki — koszt normatywny

Po wybraniu metody kalkulacji Procent podwyżki — koszt normatywny cena jednostkowa produktu jest określana jako wartość procentowa podwyżki kosztu normatywnego wprowadzonego w polu Koszt normatywny formularza Produkt. Na przykład po wprowadzeniu wartości 175 w polu Procent cena produktu podawana w ofertach, zamówieniach i fakturach wynosi 218,75 zł. Cena zmienia się więc w zależności od typowego kosztu produktu.

Program Microsoft Dynamics CRM oblicza cenę w sposób przedstawiony w tabeli.

Metoda kalkulacji cen Wzór Obliczenie

Procent podwyżki — koszt normatywny

Koszt normatywny X % podwyżki = Cena jednostkowa

125 zł X 175% = 218,75 zł

Metoda kalkulacji Procent marży — koszt normatywny

Po wybraniu metody kalkulacji Procent marży — koszt normatywny cena jednostkowa produktu jest określana jako wartość procentowa oczekiwanego zysku. Ta wartość jest oparta o koszt normatywny wprowadzony w polu Koszt normatywny formularza Produkt. Na przykład po wprowadzeniu wartości 50 w polu Procent cena produktu podawana w ofertach, zamówieniach i fakturach wynosi 250 zł. W ten sposób cena sprzedaży odzwierciedla typowy koszt zakupu produktu.

Program Microsoft Dynamics CRM oblicza cenę w sposób przedstawiony w tabeli.

Metoda kalkulacji cen Wzór Obliczenie

Procent marży — koszt normatywny

[(Koszt normatywny X Procent marży)/Procent marży] + Koszt normatywny = Cena jednostkowa

[(125 zł X 50%)/50%] + 125 zł = 250 zł

Początek strony

Dodawanie produktu do rekordu sprzedaży

Po skonfigurowaniu metody kalkulacji i dodaniu do formularzu Produkt ceny katalogowej, kosztu bieżącego i kosztu normatywnego program Microsoft Dynamics CRM automatycznie oblicza cenę jednostkową po dodaniu produktu do dowolnego cennika, zamówienia lub faktury.

Łącza pokrewne

Czy udało się znaleźć potrzebne informacje?
Tak     Nie 
Jeśli nie, jakich informacji potrzebujesz? (opcjonalne)

© 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.