נושאים כלליים

עצה מהירה: פתרון בעיות של חוסם פריטים מוקפצים ב- Microsoft Dynamics CRM Online

ייתכן שתראה הודעת שגיאה בנושא חוסמי פריטים מוקפצים ב- Microsoft Dynamics CRM Online כאשר אתה מנסה לפתוח או ליצור רשומות או טפסים חדשים.

ייתכן שלשון ההודעה יהיה, "לא ניתן היה לפתוח חלון של Microsoft Dynamics CRM Online, ייתכן שהחלון נחסם על-ידי חוסם פריטים מוקפצים. הוסף שרת Microsoft Dynamics CRM Online זה לרשימת האתרים שחוסם הפריטים המוקפצים מאפשר להם לפתוח חלונות חדשים: <שם השרת שלך>."

לחלופין, ייתכן שרשומות וטפסים חדשים לא ייפתחו, אך בלי שתוצג הודעת שגיאה. בכל אחד מהמקרים, ייתכן שהסיבה לבעיה נעוצה בחוסם הפריטים המוקפצים.

חוסם פריטים מוקפצים הוא כלי של דפדפן העוצר פרסומות של צד שלישי ותוכן בלתי רצוי אחר מלהופיע בדפי אינטרנט. כלי זה, למרות שבדרך-כלל הוא יעיל, עלול לגרום לבעיה חמורה בעבודה בכך שהוא מונע מרשומות חדשות להיפתח ב- Microsoft Dynamics CRM Online. הדבר מתרחש מאחר שכאשר אתה יוצר רשומה או טופס חדשים, Microsoft Dynamics CRM Online מציג את התוכן על-ידי פתיחת חלון חדש. חוסם פריטים מוקפצים עלול לפרש חלון חדש זה כתוכן בלתי רצוי, ולחסום אותו.

באפשרותך להגדיר את חוסם הפריטים המוקפצים ברוב דפדפני האינטרנט כך שיאפשר לרשומות וטפסים של Microsoft Dynamics CRM Online להיפתח כרגיל, תוך כדי המשך חסימה של תוכן בלתי רצוי בדפי אינטרנט אחרים. הדרך לעשות זאת היא להנחות את חוסם הפריטים המוקפצים ליצור חריגה עבור דפי Microsoft Dynamics CRM Online. ברוב המקרים, אין צורך להפוך את חוסם הפריטים המוקפצים של הדפדפן ללא זמין; עם זאת, את חוסם הפריטים המוקפצים של Safari יש להפוך ללא זמין. תוכל למצוא כאן הנחיות להפיכת חוסם הפריטים המוקפצים של Safari ללא זמין.

הערות

במידה שיצירת חריגה עבור Microsoft Dynamics CRM Online בחוסם הפריטים המוקפצים של הדפדפן שלך אינה פותרת את הבעיה, ייתכן גם שעליך להפוך ללא זמין את חוסם הפריטים המוקפצים המוכלל בסרגלי הכלים של Yahoo ושל Google, אם התקנת אחד מסרגלי כלים אלה. עיין בתמיכה של Yahoo או של Google להנחיות בנושא הפיכת חוסמי הפריטים המוקפצים שלהם ללא זמינים.

לקבלת רשימה של דפדפנים הנתמכים על-ידי Microsoft Dynamics CRM Online, כולל מידע אודות דפדפנים בעלי פונקציונליות מוגבלת, ראה דפדפני אינטרנט נתמכים.

התחל בעבודה על-ידי פתיחת הדפדפן שבו אתה משתמש כדי לגשת אל Microsoft Dynamics CRM Online, ולאחר מכן בצע את השלבים עבור דפדפן זה.

Internet Explorer 7 /Internet Explorer 8 / Internet Explorer 9

 1. לחץ על הסמל כלים (נראה כמו גלגל שיניים) ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 2. לחץ על הכרטיסיה פרטיות ובאזור חוסם הפריטים המוקפצים, לחץ על הגדרות.
 3. בתיבה כתובת אתר האינטרנט שיש לאפשר, הקלד את כתובת ה- URL שבה אתה משתמש לצורך גישה אל Microsoft Dynamics CRM Online. כתובת ה- URL של Microsoft Dynamics CRM Online תכלול את "dynamics.com" או "crmtoday".
 4. לחץ על הוסףולאחר מכן אשר כי כתובת ה- URL נוספה לתיבה אתרים מותרים.
 5. לחץ על סגור ולאחר מכן לחץ על אישור. הפעל מחדש את הדפדפן כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.

Google Chrome

 1. לחץ על מאחורי הקלעים ולאחר מכן לחץ על הגדרות תוכן.
 2. תחת הכותרת חלונות קופצים, לחץ על נהל חריגים.
 3. בתיבה תבנית שם מארח, הקלד את כתובת ה- URL שבה אתה משתמש כדי לגשת ל- Microsoft Dynamics CRM Online. כתובת ה- URL של Microsoft Dynamics CRM Online תכלול את "dynamics.com" או "crmtoday".
 4. הפעל מחדש את הדפדפן.

Mozilla Firefox

 1. לחץ על Firefox, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ שוב על אפשרויות.
 2. לחץ על הכרטיסיה תוכן. משמאל לאפשרות חסום חלונות קופצים, לחץ על חריגות.
 3. בתיבה אתרים מורשים - חלונות קופצים, בתיבה כתובת אתר, הקלד את כתובת ה- URL שבה אתה משתמש כדי לגשת ל- Microsoft Dynamics CRM Online. כתובת ה- URL תכלול את "dynamics.com" או "crmtoday".
 4. לחץ על הרשה ולאחר מכן ודא שכתובת ה- URL מופיעה בתיבה אתר עם מצב של הרשה.
 5. הפעל מחדש את הדפדפן.

Safari

חוסם הפריטים המוקפצים ב- Safari הוא במצב זמין או במצב לא זמין. אין אפשרות ליצור בו חריגה עבור Microsoft Dynamics CRM Online.

כדי לבטל את חוסם הפריטים המוקפצים ב- Safari עבור Macintosh:

 1. בתפריט Safari , לחץ על Safari.
 2. בתיבה הנפתחת, בדוק אם מופיע סימן ביקורת לצד Block Pop-Up Windows. תיבת סימון מציינת כי החוסם זמין.

  הערה

  • אם תיבת הסימון לא נבחרה, לחץ מחוץ לתיבה הנפתחת כדי לצאת מהליך זה.
 3. כדי להפוך את חוסם הפריטים המוקפצים ללא זמין, לחץ על Block Pop-Up Windows ולאחר מכן פתח מחדש את התיבה הנפתחת כדי לוודא שהתיבה לא נבחרה.
 4. הפעל מחדש את הדפדפן.

כדי לבטל את חוסם הפריטים המוקפצים ב- Safari עבור Windows:

 1. לחץ על הסמל Settings (נראה כמו גלגל שיניים).
 2. בתיבה הנפתחת, בדוק אם מופיע סימן ביקורת לצד Block Pop-Up Windows. תיבת סימון מציינת כי החוסם זמין.

  הערה

  • אם תיבת הסימון לא נבחרה, לחץ מחוץ לתיבה הנפתחת כדי לצאת מהליך זה.
 3. כדי להפוך את חוסם הפריטים המוקפצים ללא זמין, לחץ על Block Pop-Up Windows ולאחר מכן פתח מחדש את התיבה הנפתחת כדי לוודא שהתיבה לא נבחרה.
 4. הפעל מחדש את הדפדפן.